Lična rekonekcija

Lična rekonekcija

Šta je Lična rekonekcija?

Meridijanske linije ljudskog tijela (ponekad ih nazivamo akupunkturne linije) bile su u svom izvornom obliku cjelovite i povezane sa mrežom linija koje okružuju našu planetu. Te linije su nas isto tako povezivale i sa puno večom mrežom koja obuhvata cijeli svemir. U određeno momentu došlo je do kidanja izvorne strukture meridijanskih linija u ljudskom tijelu te smo ostali odsječeni od naše prirodne veze sa svemirom. Ličnom Rekonekcijom se uspostavljaju nove aksijotonalne-meridijanske linije koje nas ponovo konektuju ali na snažnijem i naprednijem nivou nego do sada.

Lična Rekonekcija se radi jednom u životu. Obavlja se u dvije odvojene seanse tokom dva uzastopna dana i sa istim praktičarem. Trajanje pojedine seanse je oko 30-40 minuta. Ovaj proces nije moguće obaviti na daljinu. Iako to nije uslov, preporučuje se da se prethodno urade jedna do tri seanse Rekonektivnog iscjeljivanja.

Rekonekcija često izaziva velike promjene i napredak u životu pojedinca i njegovom opštem zdravlju. Mnogi govore da su im se životi dramatično promijenili nakon što su prošli kroz svoju Rekonekciju pogotovo tokom narednog perioda od 6 mjeseci do godinu dana.

Dobrobiti:

-duboka opuštenost i mir

-oslobađanje strahova i krivice

-povećanje energije, vitalnosti i snage

-povećanje kreativnosti

-veća sposobnost primanja i davanja ljubavi

-uživanje u sadašnjem trenutku

-balansira se endokrini sistem koji kontroliše metabolizam

 

Za vrijeme seanse ćete ležati na leđima na stolu za masažu, zatvorenih očiju i izuveni. Najbolje da budete radoznali i prijemčivi za sve što možete da doživite.

 Za više informacija o Rekonekciji i Rekonektivnom iscjeljivanju posjetite www.thereconnection.com